Képviselői határozatok / 2017. február 23.

45/2017. (II. 23.)


 


1.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzata csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez, a csatlakozást - az e-közigazgatásért felelős miniszter engedélye esetén - az adó szakrendszer kivételével - „interfészes csatlakozással" valósítja meg.


 


Felelős:          Hassay Zsófia polgármester


Határidő:        2017. december 31.


 


2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az „interfészes csatlakozás" engedélyezése iránt az e-közigazgatásért felelős Belügyminiszterhez kérelmet nyújtson be.


 


 Felelős:           Hassay Zsófia polgármester


 Határidő:         2017. március 1.


 


3.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás költségét 30 millió Ft összeggel a 2017. évi költségvetés általános tartalékából a céltartalékba átcsoportosítja.


 


 Felelős:           Hassay Zsófia polgármester


 Határidő:         folyamatos


 


4.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozás lebonyolítása érdekében az egyeztetéseket folytassa le és a szolgáltatási szerződést a Kincstárral kösse meg, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.


 


 Felelős:           Hassay Zsófia polgármester


 Határidő:         2017. szeptember 30.