Képviselői határozatok / 2017. február 23.

41/2017. (II. 23.)


 


1.           Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének előkészítését, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a szükséges szerződések megkötésére, feladatok kijelölésére.


 


2.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Kerület Főépítészét Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének előkészítésével az 1. melléklet ütemterve szerint.


 


Felelős:                   Hassay Zsófia polgármester


Határidő:                 folyamatos