Képviselői határozatok / 2017. február 23.

34/2017 (II. 23.)


 


A Képviselő-testület az ülés napirendét az alábbiak szerint fogadta el:


 


nyílt ülés:


 


1/A. Életmentő posztumusz díj a veronai buszbaleset hősei számára


szóbeli előterjesztés


Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester


 


1/B.     A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)


Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester


Simonffy Márta alpolgármester


dr. Bundula Csaba alpolgármester


Papp László alpolgármester


 


2.         A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása


          18/2017. (II. 13.)


          Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


3/A.     A Közszolgálati tisztviselők napjáról szóló rendelet megalkotása       


          19/2017. (II. 13.)


          Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


3/B.     Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjairól szóló 17/2010.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása


Az előterjesztés ülésen került kiosztásra: 53/2017. (II.23.)


Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


 


4.         A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elfogadásához, illetve módosításához szükséges partnerségi egyeztetés új szabályainak elfogadása


          21/2017. (II. 13.)


          Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


5.         Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének előkészítése


          20/2017. (II. 13.), ülésen került kiosztásra: 57/2017 (II. 23.)


          Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


6.         Rendeletalkotás a házasságkötés előtt álló párok megajándékozásáról


          22/2017. (II. 13.)


          Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


7.         A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása


            23/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


 


8.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a terézvárosi gyermek- és diákjóléti támogatásokról szóló .../2017. (... ...) önkormányzati rendeletének megalkotása


            24/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


 


9.         Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására


25/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Papp László alpolgármester


 


10.      Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása


            26/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Papp László alpolgármester


 


11.      Hassay Zsófia polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemezése


          27/2017. (II. 13.)


          Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


12.      Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez


          28/2017. (II. 13.)


          Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


13.      Támogatási megállapodás kötése a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezettel


30/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


 


14.      Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2016. évi működéséről és a 2017. évi támogatás összegének meghatározása


            31/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


 


15.      Pályázat kiírása a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátására


            32/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


 


16.      Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata


            33/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


17.      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátása


            34/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


 


18.      Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálására


35/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Papp László alpolgármester


 


19.      Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. számú társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő hasznosítására


36/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


20.      Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. számú társasház 29151/0/A/1 és /51 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályázat útján történő hasznosítására


37/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


21.      Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására


38/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


 


 


22.      Javaslat Budapest, VI. kerület Teréz krt. 2-4. szám alatti társasház 29407/0/A/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására


            47/2017. (II. 16.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


23.      Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására


39/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


24.      Tájékoztató a polgármester jogszabályban meghatározott illetményéről és költségtérítéséről 2017. január 01. napjától


            Az előterjesztés az ülésen került kiosztásra: 56/2017 (II. 23.)


Előterjesztő:  dr. Mogyorósi Sándor jegyző


 


25.       Javaslat az alpolgármesterek díjazására és költségtérítésére 2017. január 01. napjától


            Az előterjesztés az ülésen került kiosztásra: 55/2017 (II. 23.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


26.      SZMSZ-módosítás, gazdasági társaságok FEB-tagjainak választása


40/2017. (II. 13.)


Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő


 


27.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról


41/2017. (II. 13.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


nyílt ülés:


 


28.      Képviselői kérdések, közlemények


 


Tájékoztatók:


 


-       Beszámoló jelentés a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata szociális- és egyházügyi tanácsnoka 2016. évi munkájáról


42/2017. (II. 13.)


 


-       Tájékoztató fakivágásokat érintő információk áramlásáról


46/2017. (II. 13.)


 


-       Beszámoló a kerület Dózsa György úthoz közeli részének védelméről szóló 356/2016. (XII. 15.) sz. határozat alapján


Ülésen került kiosztásra: 51/2017 (II. 23.)


 


-       Jegyzőkönyvi kivonat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2017. február 9-i üléséről


43/2017. (II. 13.)


 


-       Az önkormányzat javára fennálló, a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott behajthatatlan követelések leírása


45/2017. (II. 13.)


 


-       Beszámoló Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnokának 2016-ban végzett munkájáról


44/2017. (II. 13.)


 


-       Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2016. december 12-én 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről.


 


54/2017. (II. 23.)