Képviselői határozatok / 2017. január 26.

 


19/2017. (I. 26.)


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a veronai buszbaleset kapcsán fölmerülő költségek fedezésére a 2017-es önkormányzati költségvetés terhére 30 millió forintos keretösszeggel kötelezettséget vállal, egyben felkéri a polgármestert, hogy a keretösszeget az önkormányzat 2017-es költségvetési rendeletébe, külön soron tervezze be, döntsön annak felhasználásáról.


 


Felelős:     Hassay Zsófia polgármester


Határidő:   azonnal