Képviselői határozatok / 2017. január 19.

16/2017. (I. 19.)


 


1)    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Terézváros 3. sz. házi gyermekorvosi körzetére pályázatot. ír ki az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal.


 


Felelős:     Hassay Zsófia polgármester


Határidő:   azonnal


 


2)    A Képviselő-testület megbízza a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatot, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros 3. sz. gyermek háziorvosi körzetében az alapellátás biztosításában működjön közre mindaddig, amíg a körzet betöltésre nem kerül.


 


Felelős:     Hassay Zsófia polgármester


Határidő:   folyamatos


 


 


3)    A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladataihoz kapcsolódó Nemzeti Egészségbiztosítása Alapkezelő (NEAK) finanszírozás a ténylegesen felmerült költségeket nem fedezi, a bevétel és a számlákkal, számfejtési bizonylatokkal igazolt havi kiadások közötti különbséget a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat részére megtéríti. A tényleges költségek felső határa nem haladhatja meg az 1.100.000.Ft-ot. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.


 


Felelős:     Hassay Zsófia polgármester


Határidő:   10 nap