Képviselői határozatok / 2017. január 19.

11/2017. (I. 19.)


 


1.    A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel 2014. július 3. napján kötött vagyonkezelési szerződést - közös megegyezéssel - 2017. január 31. napjával megszünteti.


Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat aláírására, valamint a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésével kapcsolatos eljárásra.


 


Felelős:         Hassay Zsófia polgármester


Határidő:        a vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat aláírására azonnal,


a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránti eljárás megindítására 30 nap.


 


2.    A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.


Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.


 


Felelős:         Hassay Zsófia polgármester


Határidő:       azonnal