Képviselői határozatok / 2017. január 19.

9/2017. (I. 19.)


 


1.    A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 33. § (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal - a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - Haszonkölcsön szerződést köt, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.


 


2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 6:63. § (2) bekezdése figyelembe vételével, nem lényegesnek minősített kérdésben módosítást kezdeményez, úgy a módosított szerződést aláírja.


 


Felelős:         Hassay Zsófia polgármester


Határidő:       30 nap