Képviselői határozatok / 2017. január 19.

7/2017 (I. 19.)


 


Heltai László képviselő indítványozta a „Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirend kapcsán határozati javaslat elfogadását a következő tartalommal: „Amíg a lakáskoncepciót az Önkormányzat nem fogadja el, addig az Önkormányzat moratóriumot hirdet a lakáseladásokra.”.


A képviselő-testület az indítványt nem fogadta el.