Képviselői határozatok / 2017. január 19.

5/2017 (I. 19.)


 


Heltai László képviselő indítványozta a „Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirend kapcsán a rendeletmódosítási javaslat 1. §-ának módosítását a következőképpen: „(1) Az Ltv. 49. § (1) bekezdése szerinti elővásárlási joggal érintett lakás vételára a szakvéleménnyel kialakított forgalmi értékének a 99 %-a.”


A képviselő-testület az indítványt nem fogadta el.