Képviselői határozatok /

54/2016. (II. 18.)


 


A) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttessen műszaki és gazdasági felmérést a Vörösmarty utca - Andrássy út és Podmaniczky utca közötti szakaszán - fasorokkal és egyéb zöldfelületekkel való ellátásának lehetőségeiről. Az elkészült felmérést terjessze a Képviselő-testület elé.


 


A felmérés tartalmazza legalább:


- a kerület azon utcáinak vizsgálatát, amelyek a felszíni adottságok alapján fasorokkal, illetve dupla fasorokkal elláthatóak;


- a fasorok telepítésének összeegyeztetését a közművekkel, ennek technikai megoldásait, beleértve egy közös közműalagút létrehozásának lehetőségét az érintett utcákban; illetve a víztárolás és felhasználás lehetőségét is;


 - egy utcai fasor (és egyéb zöldfelület) telepítésének becsült költségeit, beleértve az esetleges változtatásokat a közművekben;


- a fasor (és egyéb zöldfelület) fenntartásának becsült költségeit.


 


B) Amennyiben nem lehetséges a fásítás ültetett fákkal, abban az esetben alternatív módszerek kidolgozását tartsa szem előtt az Önkormányzat.


 


Felelős:         Hassay Zsófia polgármester


Határidő:       2016. április 10.