Képviselői határozatok / 2006. augusztus 10.

215/2006.(VIII. 10.)


A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 29335/0/A/16 hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest, VI. ker. Andrássy út 29. I. lh. II. em. 7. szám alatti 77 m2 alapterületű ingatlan elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


 


A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a lemondó nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat felhasználható a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál, de csak kizárólag a 2006. július 6-án a DELL-INGO-TRADE Ingatlanforgalmi, Kezelő és Szolgáltató Kft. eladó és M. M. O. vevő között létrejött adásvételi szerződéssel együtt érvényes, mely szerződés szerint az ingatlan vételára 42.000.000 Ft.


 


Felelős:Verók István polgármester


Határidő:30 nap