Képviselői határozatok / 2014. február 27.

56/a/2014. (II. 27.)


Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képezõ, Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét elfogadja.


Felelõs: Hassay Zsófia polgármester


Határidõ: azonnal (A határozat melléklete 1. számú mellékletként a jegyzõkönyvhöz csatolva.)