Képviselői határozatok / 2009. június 25.

206/II/2009. (VI. 25.)


1. Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselõ-testülete munkáltatói jogkörében úgy dönt, hogy a fenntartásában lévõ Terézvárosi Két Tannyelvû Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1065 Budapest, Pethõ Sándor utca 4.) intézményvezetõi pályázati felhívás feltételeit az 1. számú mellékletben meghatározott tartalommal elfogadja.


Felelõs: Verók István polgármester


Határidõ: azonnal


2. Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2009. június 26-tól a magasabb vezetõi pályázat elbírálásáig " de legkésõbb 2010. június 25-ig " Hennyey Katalint megbízza a Terézvárosi Két Tannyelvû Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetõi feladatainak ellátásával. Illetményét: 425.490 Ft-ban állapítja meg, amely 233.900 Ft besorolás szerinti garantált illetménybõl, 23.390 Ft további szakképesítés után járó garantált illetmény-növekedésbõl, 14.500 Ft kiemelkedõ munkavégzésért járó pótlékból (2009. XII. 31-ig), 71.700 Ft garantált illetményen felüli kereset-kiegészítésbõl, 82.000 Ft magasabb vezetõi pótlékból tevõdik össze.


Felelõs: Verók István polgármester


Határidõ: azonnal