Képviselői határozatok / 2009. június 25.

202/II/2009.(VI. 25.)


Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának Képviselõ-testülete, mint a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány alapítója, a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján a kuratórium I. számú mellékletben csatolt beszámolóját a Közalapítvány 2008. évi mûködésérõl és gazdálkodásának legfontosabb adatairól jóváhagyja.


Felelõs: Gaár Iván a TEKA Kuratóriumának elnöke az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés és a gazdálkodás legfontosabb adatainak közzétételéért


Határidõ: azonnal


(A határozat melléklete 6. melléklet néven a jegyzõkönyvhöz csatolva.)