Képviselői határozatok / 2009. június 25.

192/a/2009.(VI. 25.)


Dr. Kékesi Tibor képviselõ úr az Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér mûködtetése és üzemeltetése címû elõterjesztés tárgyalása során az alábbi módosító indítványt tette: A vagyonkezelési szerzõdés keretében korlátozott felhatalmazást kapjon a vagyonkezelõ. A korlátozás arra vonatkozzék, hogy a különféle helyiségek használata alapvetõen programokra irányulhat. Ezért a 3 hónapot meghaladó, tartósnak minõsülõ, kizárólagos használat esetén a helyi rendeletek által szabott körben foglalt megfelelõ bizottság (ill. a Képviselõ-testület) döntsön a bérleményhasznosításról. A Képviselõ-testület az indítványt elfogadta.