Bizottsági határozatok / 67/2015. (III.24.) var. határozat

67/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29425/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 53. fsz. 1. szám alatti, 1 szobás, 36 m2 alapterületű, 125/10000 eszmei tulajdoni hányadú lakásingatlan 2/6-od résztulajdonának tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. február 19-én aláírt adásvételi előszerződéssel együtt érvényes.

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:           30 nap