Bizottsági határozatok / 66/2015. (III.24.) var. határozat

66/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 25/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. § (3), továbbá a 17. § (1) bekezdés b) pontja, valamint annak (2) és (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy értékesítésre kijelöli a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 24., 29718/0/A/33 hrsz.-ú, 34 m2 alapterületű helyiséget, és árverésen kívül értékesíti azt Petrőcz László részére az Ing-Prof' 94 Kft. által 2015. február 13-án készített szakvélemény figyelembe vételével 1.900.000 + 27 % ÁFA, egy összegben megfizetendő vételáron.

 

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester, a kiértesítésért,

Határidő:           8 nap

 

Felelős: Tulajdonosi Főo. Lakás- és Helyiséggazd. Osztály, az adásvételi szerződés megkötéséért

Határidő: 90 nap