Bizottsági határozatok / 65/2015. (III.24.) var. határozat

65/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 25/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban feltüntetett helyiségeket kijelöli elidegenítésre, és a 16. § alapján versenytárgyalás (árverés) útján értékesíti azokat. A kikiáltási ár a nettó forgalmi érték (+27%ÁFA).

 

Sor- szám

Cím,helyrajziszám

Műszaki állapot, komfortfokozat,elhelyezkedés, alapterület

Nettó értékés nettó fajlagos forgalmi érték

Albetét tul. hányad/ ÖK.tul.hányad

1.)

Andrássy út 54.

28820/0/A/3 és 4

(műemléképület)

belső udvarról megközelíthető üres pincei raktárak, a két helyiség értékesítése kizárólag együtt, 65 és 109 m2;

9.200.000,- Ft

(52.874,- Ft/m2)

295és495/10.000  (1.067/10.000)

3.)

Aradi u. 60.

28458/0/A/2

pincei, 82 m2 alapterületű, felújításra szoruló üres helyiség;

5.100.000,- Ft

(62.195,- Ft/m2)

397/10.000

(397/10.000)

4.)

Bajza u. 70.

28378/0/A/1

üres, felújítandó pincei műhely, 100 m2;

6.400.000,- Ft

(64.000,- Ft/m2)

406/10.000

(1.614/10.000)

15.)

Podmaniczky u. 11.

28932/0/A/5

udvari, földszinti irodahelyiség,

13 m2;

3.650.000,- Ft

(280.769,- Ft/m2)

141/10.000

(1.225/10.000)

19.)

Podmaniczky u. 89.

28330/0/A/106

előkertből nyíló alagsori, 113 m2 alapterületű, felújításra szoruló helyiség;

10.500.000,- Ft

(92.920,- Ft/m2)

78/10.000

(135/10.000)

21.)

Szív u. 34.

28591/0/A/3

utcárólmegközelíthető,üres földszinti helyiség,38m2;teljesfelújítástigényel;

6.100.000,- Ft

(160.526,- Ft/m2)

380/10.000

(2.643/10.000)

27.)

Vörösmarty u. 55.

28697/0/A/37

üres légópince, 96 m2 alapterületű, teljes felújításra szorul;

5.350.000,- Ft

(55.729,- Ft/m2)

57/10.000

(1.075/10.000)

 

Felelős: polgármester, a versenytárgyalás kiírásáért

Határidő: 15 nap

Felelős: Tulajdonosi Főosztály Lakás- és Helyiséggazd. Osztály, a versenytárgyalás, és az értékesítés lebonyolításáért

Határidő: 180 nap