Bizottsági határozatok / 106/2016. (IX.28.) pjb. határozat:

 

106/2016. (IX.28.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Ön-kormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletében szerep-lő támogatási megállapodás-tervezetet a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesülettel és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

 

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal