Bizottsági határozatok / 101/2016. (IX.28.) pjb. határozat:

 

101/2016. (IX.28.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy a .../2016 (.... ....) számú, a Terézvárosi Szakképzési Ösztöndíj létrehozásáról szóló rendelet-tervezet kerüljön átdolgozásra.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 2016. november 30.