Bizottsági határozatok / 100/2016. (IX.28.) pjb. határozat:

 

100/2016. (IX.28.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság - a .../2016 (.... ....) számú, a Terézvárosi Szakképzési Ösztöndíj létrehozásáról szóló rendelet-tervezet kapcsán - támogatja, hogy a képviselő-testület kérje fel Hassay Zsófia polgármestert, hogy vizsgálja meg a jelenlegi javaslat támogatási rendszerbe való beillesztését, és 2016. november 30. napjáig terjessze be a testület elé az átdolgozott előterjesztést.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 2016. november 30.