Bizottsági határozatok / 64/2015. (III.24.) var. határozat

64/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségeket nyilvános pályázaton - határozatlan időre - bérbeadás útján hasznosítja.

A minimális bérletidíjakat,(ajánlatilimit) és a fizetendő pályázati letét összegét a táblázat tartalmazza,a licitlépcső mértéke egységesen 1.000,-Ft.

 

CÍM

HRSZ

TERÜLET

ÖVEZETI BESOROLÁS

Pályázati letét

(bruttó)

FUNKCIÓ

BEJÁRAT

Bajnok u. 8.

28536/0/A/28

60 m2

IV. 

    80.155,-

raktár

utcai

pinceszinti

Bajnok u. 14.

28533/0/A/1

52 m2

IV.

67.776,-

üzlet

utcai pinceszinti

Benczúr u. 3.

29599/0/A/1

410 m2

III.

932.162,-

egyéb helyiség

utcai pinceszinti

Csengery u. 78.

28784/0/A/6

284 m2

III.

617.959,-

raktár

Udvari

földszinti

Jókai u. 20.

28973/0/A/20

      129 m2

I.

1.454.909,-

iroda, üzlet és raktár

utcai földszint

Nagymező u. 36.

29092/0/A/28

34 m2

II.

86.186,-

raktár

utcai pinceszinti

Rózsa u. 76.

28643/0/A/1

84 m2

IV.

182.358,-

műhely

utcai pinceszinti

Székely B. u. 20.

28432/0/A/1

70 m2

IV.

104.611,-

egyéb helyiség

utcai pinceszinti

Szondi u. 86,

28288/0/A/2

50 m2

IV.

161.734,-

üzlet

utcai földszinti

Zichy J. u. 22.

29113/0/A/2

97 m2

III.

202.159,-

raktár

utcai pinceszinti

 A Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati dokumentumokat és felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.

 Felelős: polgármester, a pályázat kiírásáért

Határidő: 3 nap

 Felelős: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója a végrehajtásért

Határidő: folyamatos