Bizottsági határozatok / 63/2015. (III.24.) var. határozat

63/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdése alapján bérbe adja határozatlan időre dr. Komárominé dr. Szabó Melinda tulajdonos részére a Király u. 70. szám alatti társasházban lévő, 29441/0/A/48 helyrajzi számú, 79 m2 alapterületű helyiséget raktározás céljára.

A fizetendő bérleti díjat a mindenkori közös költség 10 %-kal növelt összegében + ÁFA határozza meg.

 Felelős: polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért

Határidő: 30 nap

 Felelős: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója a bérleti szerződés megkötéséért.

Határidő: 60 nap