Bizottsági határozatok / 62/2015. (III.24.) var. határozat

62/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdése alapján bérbe adja határozatlan időre a Bp. VI. ker. Paulay E. u. 13 . szám alatti társasház tulajdonosai részére az épületben lévő, 29259/0/A/27 helyrajzi számú, 13 m2 alapterületű  szükséglakást, közösségi célú használatra.

A fizetendő bérleti díjat a mindenkori közös költség 10 %-kal növelt összegében + ÁFA határozza meg.

 

Felelős: polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért

Határidő: 30 nap

 

Felelős: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója a bérleti szerződés megkötéséért.

Határidő: 60 nap