Bizottsági határozatok / 61/2015. (III.24.) var. határozat

61/2015. (III.24.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján kiírja a 2015. évi zöldfelület-fejlesztési pályázatot a melléklet szerinti tartalommal 4 millió forint keretösszeggel.

Végrehajtásért felelős:

A honlapon való megjelentetésért:        Czuppon Zoltán Zsolt, Bizottság elnöke

A pályázat lebonyolításáért:      Matus István főépítész, Főépítészi és Településfejlesztési Iroda

 Határidő: 2015. április 1.: a pályázatnak a honlapon történő megjelentetésére

                     folyamatos:      a pályázat lebonyolítása a rendelet szerint