Bizottsági határozatok / 60/2015. (III.24.) var. határozat

60/2015. (III.24.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest. VI. kerület Andrássy út 81. 2. em. 2/B. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog” tárgyú, 74/2015. (III. 16.) sz. előterjesztést.