Bizottsági határozatok / 59/2015. (III.24.) var. határozat

59/2015. (III.24.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Budapest belső városrészének komplex kerékpáros-barát fejlesztése című projekthez kapcsolódó tulajdonosi döntés módosítása” tárgyú, 69/2015. (III.16.) sz. előterjesztést.