Bizottsági határozatok / 58/2015. (III.24.) var. határozat

58/2015. (III.24.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Ajándékozási szerződés megkötése a Bajzások Jövője Alapítvánnyal” tárgyú, 81/2015. (III.16.) sz. előterjesztést.