Bizottsági határozatok / 19/2015. (III.23.) hum. határozat

 

19/2015. (III.23.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési - oktatási és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását célzó javaslatot, a 62/2015. (III. 16.) sz. előterjesztés szerint.