Bizottsági határozatok / 56/2015. (III.24.) var. határozat

56/2015. (III.24.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Szerződések módosítása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel” tárgyú, 82/2015. (III. 16.) sz. előterjesztés II - IX. határozati javaslatát.