Bizottsági határozatok / 73/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

 

73/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzatának Képvelő-testülete módosítja a 2016. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerint.

Felelős:          Hassay Zsófia polgármester

Határidő:       azonnal