Bizottsági határozatok / 72/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

 

72/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az   önkormányzat   fenntartásában   lévő   gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló .../2016. (......) önkormányzati rendeletét.

Felelős a kihirdetésért: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő: 5 nap