Bizottsági határozatok / 71/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

 

71/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzat   Képviselő-testülete megalkotja .../2016. (......) önkormányzati rendeletét a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester,

a kihirdetésért: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő a kihirdetésre: azonnal