Bizottsági határozatok / 70/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

 

70/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest    Főváros    VI.    kerület   Terézváros    Önkormányzat   Képviselő-testülete megalkotja a .../2016. (.......) rendeletét a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (V.30.) rendelete módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (az aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző ( az aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         2016. július 15.