Bizottsági határozatok / 68/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

 

68/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzat   Képviselő-testülete megalkotja  a  .../2016.  (......)  önkormányzati  rendeletét a  Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző ( aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:        2016. július 1.