Bizottsági határozatok / 66/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

 

66/2016. (VI.29.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság úgy dönt, hogy jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Hegyi András József            képviselőt bízza meg.