Bizottsági határozatok / 53/2015. (III.24.) var. határozat

53/2015. (III.24.) var. határozat:

AVárosgazdálkodásiésKörnyezetvédelmiBizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 nyilvános ülés:

 Képviselő-testületi előterjesztések

 1. napirendi pont

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros” címmel készített jelentés Intézkedési Tervének módosítása

65/2015. (III. 16.), Kt.5.

 

2. napirendi pont

Szerződések módosítása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel

82/2015. (III. 16.), Kt.7.

 

3. napirendi pont

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

67/2015. (III. 16.), Kt8

 

4. napirendi pont

Ajándékozási szerződés megkötése a Bajzások Jövője Alapítvánnyal

81/2015. (III.16.), Kt11

 

5. napirendi pont

Budapest belső városrészének komplex kerékpáros-barát fejlesztése című projekthez kapcsolódó tulajdonosi döntés módosítása

69/2015. (III.16.), Kt12

 

6. napirendi pont

A Budapest. VI. kerület Andrássy út 81. 2.em. 2/B. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

74/2015. (III. 16.), Kt16

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

 

1a. közbeszerzés: -

 

1b. társasházi kérelmek: -

 

1c. egyéb:

 

2c/1 napirendi pont

Felhívás a 2015. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázat benyújtására

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

2a Bérbeadás:

 

2a/1z napirendi pont (a napirendi sor végén, zárt ülés keretében tárgyalandó anyag)

 

2b. elidegenítés: –

 

2c elővásárlási jog: -

 

2d egyéb:

 

2d/1 napirendi pont (a napirendi sor végén, zárt ülés keretében tárgyalandó anyag)

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

3a. Bérbeadás:

 

3a/1 napirendi pont

Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

 

3a/2 napirendi pont

Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására

 

 

3b. Elidegenítés

 

3b/1 napirendi pont

Javaslat 29 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére

 

3b/2 napirendi pont

Javaslat a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 24. szám alatti társasház 29718/0/A/33 helyrajzi számú ingatlanának árverésen kívüli elidegenítésére

 

3c. Elővásárlási jog:

 

3c/1 napirendi pont

Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. fsz. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 

3c/2 napirendi pont

Budapest, VI. kerület Andrássy út 57. 1 em. 6/B. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 

3d. Egyéb: -

 

3d/1 napirendi pont

Javaslat a Budapest, VI. kerület Aradi u. 40. szám alatti társasházban lévő, az „On Liberty” Szabadelvű Gondolkodásért Alapítvány bérleményét képező 4. albetétszámú helyiség bérleti szerződésének módosítására

 

3d/2 napirendi pont

Javaslat a Budapest, VI. ker. Dessewffy u. 41. szám alatti társasházban lévő, 29001/0/A/7 helyrajzi számú, 37 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség használati módjának kiegészítése

 

4. Egyéb -

zárt ülés:

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

2a Bérbeadás:

 

2a/1z napirendi pont

A Budapest VI. kerület, Szondi utca 22. fszt/1/A szám alatti lakás bérbeadása

 

2b. elidegenítés: –

 

2c elővásárlási jog: -

 

2d egyéb:

 

2d/1 napirendi pont

Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására