Bizottsági határozatok / 52/2015. (III.16.) var. határozat

52/2015. (III.16.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság jelen ülése jegyzőkönyvének hitelesítésével megbízza Juhász Tímea bizottsági tagot.