Bizottsági határozatok / 51/2015. (III.16.) var. határozat

51/2015. (III.16.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése és a mellékelt pályázati dokumentumok alapján kiírja a 2015. évi társasházi felújítási pályázatot 290 millió Ft keretösszeggel, mely keretösszegből a társasházi közös tulajdonú épületszerkezetek felújítására 190 millió Ft, a társasházi közös tulajdonú épületgépészeti rendszerek felújítására 100 millió Ft pályázható.

 Felelős:                 Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a pályázat kiírásáért             

Határidő:               15 nap

 Felelős:                 Tulajdonosi Főosztály Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály a pályázat bonyolításáért

Határidő:               130 nap