Bizottsági határozatok / 50/2015. (III.16.) var. határozat

50/2015. (III.16.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 Bizottsági előterjesztés

 2015. évi pályázati kiírás a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról