Bizottsági határozatok / 79/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

79/2015. (VI.9.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, az önszerveződő közösségek támogatásának elveiről szóló koncepció alapján megfogalmazott 2015. év II. félévi pályázati kiírás szövegét.

 Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: 15 nap