Bizottsági határozatok / 18/2015. (III.23.) hum. határozat

18/2015. (III.23.) hum. határozat:

 A Humán Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 Nyilvános ülés

1.      A személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési - oktatási és szociális    intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása

62/2015. (III. 16.), Kt.2

2.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a köztéri műalkotások és az emléktáblák önkormányzati finanszírozásának és állításának rendjéről szóló 37/2008. (XII. 1.) számú rendeletének módosítása

63/2015. (III. 16.), Kt.3

3.      Önkormányzati pályázat benyújtása “Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” (CSP-CSBM-15)

83/2015. (III. 17.), Kt9

4.      Testvérvárosi megállapodás kötése Zadar városával

68/2015. (III. 16.), Kt10

5.      Emléktábla állítása Dr. Zoltán István tiszteletére

Kt13

6.      Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének, és az óvodai körzetek meghatározása a 2015/16 nevelési évre

71/2015. (III. 16.), Kt14

spik1. a 2015. év I. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára

spik2. A 2015. I. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára

okt1.   Döntés a 2015. évben nyújtandó étkezés-kiegészítés mértékéről a köznevelési intézményekben.

okt2.   Döntés a 2015. évben nyújtandó gyümölcsprogram kiegészítő támogatás mértékéről a köznevelési intézményekben

spik3. Kiegészítő bizottsági előterjesztés a képviselő-testület 2015. március 26-i ülésének napirendjén „Emléktábla állítása Dr. Zoltán István tiszteletére” címen szereplő előterjesztéshez

 

Zárt ülés

z1.    Intézményvezető jogviszonyának rendezése, pályázat kiírása

78/2015. (III. 16.), Kt.z2

z2.    Döntés a „Terézvárosi Szent György-díj” adományozásáról

78/2015. (III. 16.), Kt.z3

 

okt3z. Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélése

 

Egyebek