Bizottsági határozatok / 51/2016. (IV. 19.) hum. határozat

51/2016. (IV. 19.) hum. határozat:

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy támogatja az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletében szereplő támogatási megállapodást a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvánnyal.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         azonnal