Bizottsági határozatok / 48/2016. (IV. 19.) hum. határozat

48/2016. (IV. 19.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy támogatja az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         azonnal