Bizottsági határozatok / 47/2016. (IV. 19.) hum. határozat

47/2016. (IV. 19.) hum. határozat:

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy támogatja az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         azonnal