Bizottsági határozatok / 78/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

78/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatoknak szóló 2015. év II. félévi pályázati kiírás szövegét.

 Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: azonnal