Bizottsági határozatok / 46/2016. (IV. 19.) hum. határozat

46/2016. (IV. 19.) hum. határozat:

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy támogatja az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja .../2016. (......) önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Felelős:                                  dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

Határidő a kihirdetésre:         5 nap