Bizottsági határozatok / 45/2016. (IV. 19.) hum. határozat

45/2016. (IV. 19.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy támogatja az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ..../2016. (...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V.23.) rendeletének módosítására.

 

Felelős:           dr. Mogyorósi Sándor jegyző (kihirdetés)

 

Határidő:         azonnal