Bizottsági határozatok / 43/2016. (IV. 19.) hum. határozat

43/2016. (IV. 19.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

nyílt ülés:

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V.23.) rendeletének módosítása (a “Terézvárosi Szent Flórián-díj megalapítása)

88/2016. (IV. 11.)

Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester, Lindmayer Viktor képviselő

 

7. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet módosítása

95/2016. (IV. 11.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

 

9. A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyása

96/2016. (IV. 11.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

 

10. A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása

97/2016. (IV. 11.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

 

11. A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat

98/2016. (IV. 11.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

 

12. Döntés a 2016. év I. félévben, a civil szervezetek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról

99/2016. (IV. 11.) ör.

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

16. Támogatási megállapodás kötése a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvánnyal

89/2016. (IV. 11.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztés:

 

szoc1. A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Családok Átmeneti Otthona Házirendjének jóváhagyása

szoc1/2016. (IV.7)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

zárt ülés

 

Testületi előterjesztés:

 

1. Döntés a “Terézvárosi Szent Flórián-díj” adományozásáról

90/2016. (IV. 11.)

Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester,

 

Lindmayer Viktor képviselő