Bizottsági határozatok / 33/2016. (III. 24.) hum. határozat

33/2016. (III. 24.) hum. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Szlovák Önkormányzatot - az 1/2016. (II. 18.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 16. sorának terhére – 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a Tér-zene-tér programon a Sóskúti Fúvószenei Egyesület fellépésére és az E 10-ben a Komlós Néptáncegyüttes fellépésére fordítható.

 

Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: folyamatos